Skip to main content Bamadaba  bamanankan daɲɛgafe / dictionnaire du

D - d

d'abord bá, bán, bánì, bánnì, fɔ́lɔ, gále, gále
d'accord áyìw', áyìwa
d'ailleurs yɛ̀rɛ
d'aise múguɲɛmuguɲɛ, múuɲɛmuuɲɛ
d'aluminium daliminiyɔmu
d'appel dapɛli
d'argent arizan, darizan
d'assise dasizi
d'aujourd'hui bìlama
d'entre lá, ná
d'hydrogène didɔrɔzɛni, hidorozɛni, idɔrɔzɛni
d'origine dorizini, orizini
d'un coup cɔ́mi, pári
d'un pas léger fɛ́lɛkɛfɛlɛkɛ
d'un seul coup déwu, dɛ́nw, gádawu, gwádawu, síi, síri, téwu
d'un seul trait síkan
d'un trait fúlori
d'une grande surface pánpalan, pánparan
Daban Daban
Dabanani Dabanaani
Dafing dáfin
Dag Dag Dagi-Dagi
Dahomey Dahomɛ, Dàomɛ
dais tìleminɛnan
Dakajalan Dákajaalà, Dákajaalàn, Dákajaanà
Dakar Dakar, Dakari, Dákaro, Dakaru
Dalaba Dalaba
Dalberghia melanoxylon fàragale
Damaliscus lunatus korrigum tánkɔn
damalisque tánkɔn
daman de rocher kùlubàlen
daman des rochers fárakɔrɔba
damas bàsan
Damas Damasi
damer géren
damer le sol dɛ́ɛnkun
dameur de route nkólonkolonba
damier nkɔ̀so
damné jàhanamaden
dancing bára
Danemark Danemariki
Dangassa Dangasa
danger fàrati, kára
dangereux bìlen, júgu, júgu
dans dáfɛ̀, kɔ́nɔ, lá, ná
dans ce cas áyìw', áyìwa
dans l'état d'incirconcis bìlakorolama
dans l'ordre fɛ́rɛtɛtɛ
dans la condition d'étranger dúnannama
dans toutes les détails céw-céw-céw, cɛ́-cɛ́-cɛ́, cɛ́w-cɛ́w-cɛ́w
dans, à lɔ́-, rá-, rɔ́-, rɔ́n-
danse dɔ̀n, gɔ̀n, yàyònbá
danse acrobatique bɔ́njalan
danse athlétique gère, gèren, gwère, gwèren
danse de femme ntɛ̀gɛdunu
danse du Wassoulou dìdadi, sògoninkun
danse jaka jàaka, jàka
danse licencieuse jàga
danse réservée aux braves après une dure épreuve ɲàngara, ɲàngaran, ɲànkara, ɲànkaran
danser dɔ̀n, kèleku, múguri, yúguba
danser en écartant les bras et les jambes séri
danser en se balançant kɛ̀rɛmɛ, kɛ̀rɛmu
danses et chants fárifari
danseur dɔ̀nkɛla
danseur du kɔtɛ kɔ̀tɛden
danseur masqué du Bɛlɛdugu cɛ̀bilencɛ, cɛ̀bilenkɛ
dapsone dapisɔni
Dar es Salam Daaru Salaami, Darasalamu, Darisalamu
Dara Dara
dard bége
dard de l'abeille ncɛ̀n, ncɔ̀n
Darfour Darafuri
daron lé
dartre dà, gànfɛlɛ, kàbabilen, nkànfɛlɛ, nsànfala, nsànfalanfalan, nsànfɛlɛ, zànfala
date dati, dón, dɔ́gɔ
date de péremption dati
dattier sauvage nsɛ́gɛnɛ
datura àlimukayikayi, káyikayi
Datura innoxia àlimukayikayi, káyikayi
David Dawidi
de belle apparence yɛ̀gɛbɛ
de bon caractère dùsumandi, dùsumandi
de bon coeur díyanyebaatɔ, díyanyebagatɔ
de bon prix dúman
de bonne humeur dùsumandi, dùsumandi
de bonne qualité jɔ́njɔn, kɛ́nɛ, kɛ́nɛ
de bromure boromuru, diboromuru
de contentement múguɲɛmuguɲɛ, múuɲɛmuuɲɛ
de côté bólokɔrɔ
de couleur grise kàbanɔgɔlama
de cuirasse fàrama
de façon mesurée yɛ́rɛtɛtɛ
de façon ondoyante kíisikaasa
de force díyagoya, kɛ́nɛkaraba
de gros gabarit fàli
de justice dezusitisi, zusitisi
de l'autre côté kɔ́
de l'autre côté de kɔ́kàn
de la même classe d'âge wóloɲɔgɔn
de loin pánwu
de mauvais caractère kása, kásan
de mauvais goût npɔ́, pɔ́
de mauvaise humeur nísɔngo, nísɔngo
de mauvaise qualité fɛ́gɛn, fɛ́gɛn, fíɲɛ, fíɲɛ
de même âge wólofilan
de même mère sínjiman
de même promotion fílanma
de nouveau kókura
de nulle valeur kòlobokalaba, pìripara, pìriporo
de part en part púru
de pauvre qualité gó, gó, júgu, júgu
de peu d'importance kɔ̀lɔkɔlɔ
de poids kólogɛlɛn, kóloma
de temps en temps sɔ̀n
de tout temps fùradama, tùmadama
de travers tàabataaba
de type surplis á-yé-fàli-bɛ̀n
débardeur en mailles jɔ̀bɔgɔjɔnin
débat kɔ́rɔfɔ, ɲɔ́gɔnkumaɲɔgɔnya
débauche jùlajuguya, kàkalaya, màlobaliya, sɔ̀njuguya, súnguruntigɛ, túlon, wùluya
débauché bàkɔrɔnin, dàamɛ, díyabaatɔ, díyabagatɔ, jádɔ, jámuru, jánburu, kàkala, kàkala, kàlajugu, sɔ̀njugu, sɔ̀njugu, súrukubilennin, túlonkɛla, wùlu
débauché invétéré jádɔ, jádɔ, játɔ, játɔ
débauche invétérée játɔya
débaucher súnguruntigɛ
débilité bárikantanya
débilité mentale màra
débit de boissons mìsiri
débiteur jùrumantigi
Debo Debo
déboisement jíritigɛ
déboiser jírintanya
déborder bùruntu, mùtimuti, ntòolo, wàla, wàya
déborder par ébullition fùrufuru
déboucher dáyɛ̀lɛ, sɔ́gɔbɛ
debout sans bouger, longuement à l'arrêt sérele, sérelen, sérete
débris mɔ́ɲɔmɔɲɔ, ɲɔ̀nsɔn
débroussailleur cíjalankɛla
début jùjɔn
début d’hivernage sàmiyadonda
début de l'après-midi wúlada
début de la saison fraîche fóbɔ, fóbɔnda
début de matinée sɔ̀gɔmada
début de saison froide sòlo
débutant búlanbulan
débuter láfɔlɔ, náfɔlɔ
Déby Debi
décadence yékofila
décagramme big, bígaramu
décalitre bílitiri
décamètre bímɛtɛrɛ, dekamɛtɛrɛ
décamper wúli
décanter bùgubugu, sɛ́ɛnɛ
décédé wáatise
décembre désanburu
décentralisation cɛ́mabɔli, désantaralizasɔn
décentraliser désantaralize
déception jìgija, jìgitiɲɛ, sɔ̀nja
décès bánni, fáatuli, fátuli
décevoir jìgilámìsɛnya, kùnnasùuli, sɔ̀nja
décharger kónkon, tónbɔ
décharger des tâches tónbɔ
déchaussé sènnakolon
déchéance yékofila
déchet du coton ɲɔ́gɔn, ɲɔ́ngɔ, ɲɔ́nɔ
déchiqueter ɲɔ̀rɔkɔ
déchirer fára, pìripara
déchirure fárada, ɲɛ́ci
décider gánatìgɛ, látìgɛ, nátìgɛ
décilitre desilitiri
décimal dáfabali
décimales mùrumuru
décimètre desimɛtɛrɛ, dm
décisif dànnaselen
décision fɔ́-kà-bɛ̀n, fɔ́kabɛn, làtigɛ, tìgɛńkàn
décision commune bɛ̀nkan, jɛ̀-ka-bɛn, jɛ̀kabɛn
déclaration dàntigɛli, dekilarasɔn
déclaration commune fɔ́kabɛn, fɔ́-kà-bɛ̀n
déclarer kánbɔ
déclic dekiliki
décodeur dekodɛri
décoller wàarawaara, wàgarawagara, yónkon
décoloré ngóyangoya
décolorer gèse, ngèsen
décomposé tòli
décomposer kùmu
décompte jàtebɔ
décortiquer wɔ́rɔ, wɔ́rɔn
découdre bɔ́rɔtɔ
découper en lanières sɛ̀ɛlɛ, sɛ̀lɛ
découragé jìgikaribagatɔ
découragement hákilitiɲɛ
décourager fàrifaa, fàrifaga, jìgilatìgɛ
découvrir fàanna, fwàn, kɔ́rɔdɔn, sídɔn
décret dekere
décrocher sáni, sánti
dédaigner tìgɛ-ń-sɔ̀n-ya
dédain jɔ̀n
défaillir dɛ́sɛ
défaire wàyan, wùyan
défaite dùgumasara, séntanya
défaut wò
défaut d'agilité sèngoya
défaut de touche-à-tout bólolafɛgɛnya, bólolafiɲɛya, bólolafiyɛnya, bólolanfɛgɛnya
défaut physique fìɲɛ
défendre láfàsa, màkáran, náfàsa
défendre qqn auprès d'une autre personne sòonadòn, sòrona, sòronadòn, sòronalidòn, sùrunadòn, sùrunalidòn
défense d'animal gɛ́lɛ
défenseur kɔ́fɛmɔgɔ, láfasalikɛla, náfasalikɛla
déferler wɛ̀tɛ
Déféroxamine deferɔkizamini
défiance dánnabaliya, làtigɛ-ń-ná, píyanwu, tìgɛ-ń-ná, tìgɛ-ń-nɔ́, wálanpara
défiance mutuelle tìgɛɲɔgɔnna
défigurer ɲɛ́manɔgɔ
défilé défile, kùlubɛn
définir dànsìgi
définitivement fásayi, kúdayi
déflorer cɛ́n, cíyɛn, látìgɛ, màtíɲɛ, nátìgɛ, tíɲɛ, tíɲɛn, tíyɛn
défoliant azandoranzi
défoncer ŋɔ̀mɛ
déformation gɔ̀lɔn, kómayɛlɛma, ngɔ̀lɔ, ngɔ̀lɔn
déformer gòngolima, kómayɛ̀lɛma, kònkolima, ŋɔ̀mɛ
défrayer la chronique láfɔ, náfɔ
défrichage wàabɔ, wàgabɔ
défunt bánbaatɔ, bánbagatɔ, fùre, láharaka, sàbaa, sù, táabaa
dégager dábɔ
dégâts cɛ́nni, tíɲɛli, tíɲɛni, tíyɛnni
dégonflé nàansanaansa
dégonflement fíɲɛnabɔ
dégonfler dòn, fɔ̀gɔbɛ, lácì, nácì
dégourdi kùnkɛnɛ
dégourdissement bɔ́ɲɔgɔnna
dégoût nègebɔ
dégoûtant nègebɔnci, ɲígintɔ
dégoûter nègebɔ
dégradation hàlaki
degré dégere, sèndalan
dégringoler pòrokotó, wòlowolo, yìrindi, yùru, yùrundu, yùuru
Deguembéré Degɛnbere
déguster sífilɛ
déhanché tɔ̀gɔkelen, tɔ̀gɔkelen
déjà fɔ́lɔ, kàban, kàkɔrɔ, kélèn, kélèn, kɔ̀rɔlen
déjeuner dàraka, tìlela, tìlelafana, tìlerɔfana
délai sárati
délateur kólakalila, múnaafigi, múnanfagi, náafigi, ŋùnafaki, ŋùnafeku, ŋùnafɛki, ŋúnanfagi
délayer nɔ́ni, nɔ́ɔni
délégation délegasɔn
délégué dèlege, délege
délester kɔ́rɔjɛ
délicat ɲɛ́namisɛn, ɲɛ́namisɛn
délicatement téku
délice díya
délicieux fúgubefugube, mɛ́lɛmɛlɛ, ntáma, píɲa
délier fálen, fɛ́lɛn, láfoni, náfoni
délimiter dànbɔ, dànsìgi
délinquance kɛ́ɲɛkɛya
délinquant kɛ́ɲɛkɛden, nkòki, nkòki
délire kùnnakuma
délirer kúma-kúma
délivrer kùnmabɔ́, wólo
Deloche de Noyelle Delɔsi
Delonix.regia nɛ̀rɛnin
delta dɛlita
déluge sánjiba
DEM PL nìnnú, nìnnú
demain síni, síni
demande ɲɛ́juguya, ɲìninkali, sàrankanna
demande d'emploi báaraɲinisɛbɛn
demander ɲɛ́juguya, ɲíni, ɲìninka
demander des nouvelles kómaɲìninka
démangeaison fàrimasan, fàrimasyan, fàrimasyɛn, fàriŋɛɲɛ, máɲa, máɲan, ŋɛ́ɲɛ, ŋɛ́ɲɛya
démanger ŋɛ́ɲɛya
démarche d'un gros tígibatigiba
démarche de petit trot ɲɔri-ɲɔri-ɲɔrinin
démarche de pieds nickelés ɲìgisaɲigisa
démarche féminine suggestive màyoro-mayoro, tàyoro-mayoro
démarche molle lagobata-logobata-logobata
démarche molle et sexy lagobata-logobata-logobata
démarche nonchalante ɲìgisaɲigisa
démarche suggestive màyoro-mayoro, tàyoro-mayoro
démarches de mariage fúrutaama
démarrer sɔ̀n, wúli
démêler ɲɛ́nabɔ
demi-brassée kɔ̀nkɔn
demi-finale demifinali
demi-frère plus jeune dɔ́gɔkɛ
demi-soeur plus jeune dɔ́gɔmuso
démission báarabila
Démocrates parti USA demokarati
démocratie bɛ́ɛjɛfanga, bɛ́ɛyafanga, démokarasi, fòrobafanga, jɛ̀mufanga
démocratique demokaratiki
démolir jùtìgɛ
démon bìlisi, sìtanɛ
démonstratif jìralan
démontable wárakata
démonter màwɔ́rɔ, wálaka, wálanka, wáraka, wáranga, wáranka, wàyan, wɔ́rɔ, wɔ́rɔn, wùyan
dénaturer báfàlen, báyɛ̀lɛma
Dendroaspis sp. nkàra
Dendrocygna.viduata myɛ̀myɛ̀nin, ɲèniɲeni
dendrocygne veuf myɛ̀myɛ̀nin
Dendropicos jírikɔnkɔn
dénégation dálacɛ
Denemba Dɛnɛnba
dénigrement fɛ́gɛnya, jága, jáka, lànɔgɔ, nànɔgɔ, tɔ́gɔtiɲɛ, twátiɲɛ
dénigrer búruja, fɛ́gɛnya, háyibu, látiɲɛ, màfíɲɛ, màfíyɛnya, màfiyɛn, màfyɛ́n, màfyɛ́nya, nátiɲɛ, nɔ́gɔ, sɔ́rɔkɔ, tɛ́rɛmɛ
Denis Denisi
dénombrer dáfɔ
dénominateur tílalan
dénomination wéele, wéle
dénoncer fànaya, kófɔ, kɔ́rɔtìgɛ, wàyiba
dénonciateur sèndonbaa, sèndonbaga
dénouer fálen, fɛ́lɛn
denrées sànnifɛn
dent kólo, ɲín
dent de sagesse tàgaju
dentifrice dákosafunɛ
dents cachées tusɛɛ
dents de scie ngìrin, nkìrin, ɲàranɲaran
dénuder lákolonya, lánkolonya, màwɔ́rɔ, nákolonya, nánkolonya, rɔ́nkolonya
dénué de sens, kìnikini, kìninkinin
dénuement bólolankolonya, kɔ̀li, tɛ́gɛlankolonya
déodorant dororan, kásatigɛlan
dépanner látɛ̀mɛ, látɛ̀mɛn, nátɛ̀mɛ, nátɛ̀mɛn
dépanner qqn sùtura
départ táa, tága
départ furtif yɔ́kɔyi
département depariteman
dépassement dàn
dépasser cáya, dàn, sàgon, tɛ̀mɛ, tɛ̀mɛn
dépasser les limites kásabɔ
dépecer wálaka, wálanka, wáraka, wáranga, wáranka
dépenaillé kòlokolo, kòlokolo
dépendant kɔ́maa, kɔ́mɔgɔ, màafɛmaa, mɔ̀gɔfɛmɔgɔ
dépendre dúlon
dépense bɔ́nnɔ, bɔ́ta, dádigi, mùsaka
dépenser dúmu, dúmun, dún, mùsaka
dépenses bɔ̀nɛ, bɔ̀nɔ
dépensier cɛ́ndunden, cíyɛndunden
dépérir kɔ́rɔkɔrɔ, láafu, láfu, náfu
dépérissement fàsa-ń-sèn-ná, pàsa-ń-sèn-ná
dépeuplé mɔ̀gɔntan
dépit jìgitigɛ
déplacer depilase, térun
déplaisant gó, gó
déplaisir góya
déplier fálen, fɛ́lɛn, fóni, láfoni, náfoni, rɔ́falen
déplier totalement ɲɛ́lajɛ
déployer gàankan, gànga, gàngan, kànga, kànkan, ɲánga, yánga, yánkan, yɛ́gɛn, yɛ̀rɛkɛ̀, yɛ́rɛkɛ
déplumé kòlokolo, kòlokolo
déposer bìla, dá, jìgin
dépôt màrayɔrɔ, móoro, nɔ́rɔ, sàn, sàna, sànan, sànsana, sɛ̀nɛ
dépôt au fond des puits bɔ̀gɔsu
dépôt noir laissé par l'eau náalo, náalon
dépouillement bósoli
dépouiller bóso
dépouilleur wòlobɔla
dépraver dángadenya
déprécier jɛ́bɛn, lágòsi, lágɔ̀si, látiɲɛ, nágòsi, nágɔ̀si, nátiɲɛ, rɔ́gòsi, rɔ́gɔ̀si
depuis kàb', kàb', kàbi, kàbi, kàbini, kàbini, tílen
depuis longtemps kɔ̀rɔlen
député dépite, wàsaden
déqualificatif -ya
déraciner bɔ̀, bɔ̀gɔti, wùgu
dérangement mental cáwucawu
déranger ɲìmiɲama, tɔ́ɔrɔ
déranger mentalement kùnmayɛ̀lɛma
dérisoire ɲɛ́ntannci, ɲɛ́ntannci
dérivé bɔ́nna
dermatose bìlisiɲama, nkànfyɛ̀lɛ́
dernier kɔ́dan, kɔ́sa, kɔ́sa, lában, nában
dernier au jeu cúnɛ
dernier avertissement dànkan
dernier de portée dísirɔden
dernier enfant sínnaban
dernier jour du mois lunaire síga
dernier sarclage du mil ɲɔ̀kɔrɔba
dernière poignée bólolaban
dernière promotion d'initiés à un fétiche bìla
dernière touche bólolaban
dernier-né kɔ́saden, kɔ́safɛden, kɔ́saladen, làgare
dérober sònya, sònyɛ
déroulement táasira
dérouler wálanwalan
derrière fɛ́ngɛngɛ, fɛ́ngɛɲɛ, jù, jùkuri, kɔ́, kɔ́fɛ̀, kɔ́fɛla, kɔ́kɔrɔ, kɔ́tigi, nɔ̀fɛ̀, sìgilan
dès que dɔ́rɔn, kàb', kàb', kàbi, kàbi, mînkɛ́, mînkɛ́ni
désagréable dùsumango, fìn, gó, gó, góman, jòlimango, jòlimango, kúna, kúnan, ŋɛ́ɲɛ
désagrément tìbitaba, tìibitaaba
désappointement jìgikari
désargenter wárintanya
désarroi kɔ́nɔgan
désastre tácɛn, tátiɲɛ, tátiyɛn
descendance bɔ́nna, kɔ́, kɔ́lɛ, sí
descendant bɔ́nsɔn, kɔ́maa, kɔ́mɔgɔ, lasibaati
descendant du prophète sìrifi
descendant légitime hàlala
descendre jìgin
descendre de jìgin
descente jìginda
désenchantement jìgimisɛnya
désert dezɛri, sáharakungo
déserter fó
déserteur bànkɛlɛla, bòlibaanci, bòlibaganci, kɛ̀lɛmabolila
désertion kɛ̀lɛmaboli
désespérer jìgilatìgɛ
désespoir jìgitiɲɛ
déshabiller fàanna, fwàn, lárawe, lárawi, láriwe, màwɔ́rɔ, nárawi, wálaka, wálanka, wáraka, wáranga, wáranka, wɔ́rɔ, wɔ́rɔn
désherbant garamɔkizɔni, gilifosati, hɛribikili, parakuwa, sikuloni
déshonneur kùnnatiɲɛ, lèbu
déshonorer lèbu
déshydratation fàrilajidɛsɛ, jíntanya
désillusion jìgitigɛ
désinfectant bànakisɛfagalan
désir díyanye, díyanyeko, dɔ́gɔ, dɔ̀gɔn, dɔ̀ngɔ, dɔ̀ngɔn, dùngɔ, hámi, háminanko, jíminsira, làfe, làwa, nège, nɔ́gɔ, sàgo, sàgolata, sàgona, sàgonata, wòlo
désir accompagné de regret nímisa, nímisi
désir d'enfant dénko
désir des biens matériels fɛ́nko
désir profond dùsukunnako, níkanko
désirable dɔ̀ngɔna, dùngɔna
désirer kànu, nàta, ɲɛ́bɔ
désirer vivement kànuya
désobéissance dànsagonwale, fàliya, kánbilali, sàgokɛbaliya, túlomagɛlɛya
désobéissance grave à Dieu kòta
désobéissant bànbaanci, bànbaganci, bàncimala, bàncimana, sàgokɛbali
désordonné bólolanjugu, bólolanjugu, bólolatigɛtɔ
désordre kùnmafili
désormais fɔ́lɔ
desserrer màaya, màganya, màgaya, yòba
dessin desɛn, ɲɛ̀gɛn
dessiner ɲɛ̀gɛn
dessoucher bɔ̀
dessous dùgumata, jùkɔ́rɔ, kɔ́rɔ
dessous du cou kánkɔrɔla
dessus kùnnala, kùnnana
destin dádonkan, dákan
destination táayɔrɔ
destination inconnue kùnfɛtaa, kùnfɛtaga
destinée nàkan, nànkan
destiner dábɔ
destruction hàlaki
désuni bɛ̀nbali
désunir bɛ̀nbaliya
détacher búnumunu, dáfalen, dáfɛlɛn, fóni, gálon, wòlowolo
détacher délicatement fɔ́ri, fɔ́rin
détacher un morceau wàlon
détail kùnnafoni
détail(au) détayi
détailler fɛ́sɛfɛsɛ
détailler les défauts tɛ́rɛmɛ
détar ntáma
détar doux ntáma
Detarium.microcarpum ntámajalan
Detarium.senegalense ntábakunba, ntámakunba, tábakunba
détecter lásàa
déteindre bɔ̀n, wùgu
détendre yòba
détente kùru-kà-séri
détériorer nɔ̀rɔgɔ̀si
déterminant fáranfaasilan, fáranfasilan
détermination kántigɛda, mɔ́nɛ, wúli-kà-jɔ̀, wúlikajɔ
déterminer dànsìgi
déterrer wúli
détestation kógoyanye
détesté màngo
détester hàramu, kɔ́niya, màngóya
détonation dóyi, kùnkan, múgukan
détordre wálanwalan
détournement d'attention hákilisonya, hákilisonyɛ
détournement des yeux ɲɛ́ŋunu
détourner dámunu, kùnnatíɲɛ, kùntíɲɛ, lábùrun, lájɛ̀ngɛn, látiɲɛ, nábùrun, nájɛ̀ngɛn, nátiɲɛ
détourner de droit chemin kɔ́rɔtìgɛ
détourner du droit chemin kɔ́nɔnasu
détourner l'attention hákilisonya, hákilisonyɛ
détourner les yeux ɲɛ́cɛ̀, ɲɛ́munu
détourner regard ɲɛ́bɔ
détremper dóra, ɲígin, sɔ̀gɔ, súma, súmaya
détruire cì, hàlaki, sókari, tómoya
détruire complètement fílenkolonci
dette jùru, kánnajuru
deux fìla
deuxième dezɛmu, fílanan, 2nan
deuxième sarclage kùrunkɔrɔ
deux-points tílalan
dévaloriser jáasi
dévaluation dewaliyasɔn
devancer kɔ̀n
devancier ɲɛ́maa, ɲɛ́mɔgɔ
devant dáfɛ̀, ɲɛ́, ɲɛ́fɛ̀, ɲɛ́kɔrɔ, ɲɛ́mà, ɲɛ́na
devant de la patte npélenpèlen, pélenpelen
devanture ɲɛ́fɛla
dévastateur kókoyo, nkòkoyo
développement bɔ́nɔgɔla, dewelopeman, yíriwali
développer láwàra, náwàra, yíriwa
devenir kɛ́
devenir réfléchi bìlakoroya
devenir adolescente npògotigiya
devenir adulte báliku, bálikuya
devenir anémié jòlintanya
devenir ankylosé jà
devenir aveugle fíyen
devenir beau dáwula
devenir boueux pɔ̀tɔpɔtɔ
devenir brumeux búgun
devenir chef de famille kɔ́lɛtigiya
devenir convenable sáha
devenir correct sáha
devenir crapule nkàsaki
devenir délinquant npólon
devenir difficile búsan
devenir dispersé wàraba
devenir enceinte lájɔ̀, nájɔ̀
devenir engourdi jà
devenir époux mùsotigiya
devenir facile tími, tímin
devenir fade sáfo, ságon
devenir fibreux kàron, nkàlo, nkàlon, nkàron, nkàson, nkàyon
devenir fort bárika
devenir garçonnet bìlakoroya
devenir glissant náma
devenir gluant náma
devenir gris búgun, kàta-kàta
devenir honnête hɔ́rɔnya
devenir indépendant yɛ̀rɛmahɔrɔnya
devenir inquiet kɔ́nɔmɔ̀
devenir insouciant wàraba
devenir insupportable kásabɔ
devenir jeune fille súngurunya
devenir jeune homme cɛ̀bakɔrɔya
devenir joli dáwula
devenir laid cɛ̀juguya
devenir le chef incontestable kótigiya
devenir libre yɛ̀rɛmahɔrɔnya
devenir mère dénbatigiya
devenir mou et impropre à la consommation kɔ́sà
devenir musulman sìlamɛya
devenir païen káfiriya
devenir paralysé jà, nàbaraya
devenir paresseux sàla
devenir perclus nàbaraya
devenir physiquement formé kɔ́gɔ
devenir potelé dòlokoto, dùlokoto
devenir proches kólokolo
devenir puissant gɛ́lɛkɛ
devenir raide jà
devenir raisonnable ɲɛ́natìgɛ
devenir riche bàanaya
devenir rigide jà
devenir silencieux màdá
devenir stable bánban
devenir supportable tími, tímin
devenir un 'monsieur sánkɔrɔtà
devenir un personnage important báya
devenir vieillard cɛ̀kɔrɔbaya
devenir visqueux dórogo
déverbalisation -li, -ni
déviation jɛ̀gɛn, jɛ̀ngɛ, jɛ̀ngɛn
dévier fɔ́lɔn, kùnbɔ́
devin bɛ̀lɛdadala, bɛ̀lɛdala, bùguridala, dóma, dónkibarubɔla, dɔ́nnikɛla, dúfakɛla, fílɛlikɛla, kòlonninfilila, lájɛlikɛla, làturudala, nájɛlikɛla, ngɔ̀dala, ngɔ́nsigila, tùrabudala, yélikɛla
déviner sídɔn
devinette ntɛ́ɛnmàsa, ntɛ̀nmàsá, ntɛ̀ntɛ̀n
dévisager wúsu
devnir piquant fárinya
dévoiler párata, wálaka, wálanka, wáraka, wáranga, wáranka, wàyiba
devoir bìlakun, cí, dákun
dévorer dágala
dexamethasone dɛkizametazɔni
dextérité tɛ́gɛlandiya
Dextrose dɛkisitorosi, dɛkisitorɔsi
dɛgɛ desséché dɛ̀gɛbɛɲɛ
Dhu al-Qi'dah fùrancɛkalo
Diabaly Jabali
diabète jábɛti, súkarodunbana
diable Ibilisa, sìtanɛ
diable mâle bìlisikɛ
diablesse bìlisimuso
diabolique sìtanɛma
Diabozo Ja-Bozo
diacétylmorphine eroyini
diadème kùnnajala
Diado Jado
Diafarabé Jafarabe
Diafaranko Jafaranakɔ
Diafounou Jafunu, Jafunun
Diafounou Diongaga Jɔngaga
Diaka Jaka
Diako Jakɔ
Diakourouna Jakuruna
Dialakoroba Jalakɔrɔba
Dialakorodji Jalakɔrɔji
Dialan Jalan
Dialassagou Jalasagu
dialecte kánbolofara
Diallassougou Jalasugu
Dialloubé Jalube
dialogue jɛ̀-kà-kúma, kúmaɲɔgɔnya, sìgikafɔ
dialoguer kúmaɲɔgɔnya
dialoguer avec kúmaɲɔgɔnya
Diamadji Jɔ̀maaji
diamant jaman, lúulu, lúulukisɛ
diamètre kòolikɔnɔci
diamorphine eroyini
Diankabou Jankabu
diantre shíya
diaphragme sɔ̀nnabiri
diapo japo
diapositive jà, japo
diapositives jàbɔ
Diaramana Jaramana
diarrhée bòji, kɔ́nɔboli, tɔ̀gɔtɔgɔnin
diarrhée aqueuse kɔ́nɔsuuru
diarrhée subite kɔ́nɔkari
diarrhéique bòjitɔ
Dias Jazi
Diawambé jɔ́gɔramɛ
Diazépam jazepamu
Dibida Dibidanin
Diboli Diboli
Dichrostachys.cinerea nkìliki, ntìliki
Dichrostachys.glomerata nkìliki, ntìliki
Dicloxacilline dikulɔkisisilini
Dicrostachys glomerata, Dichrostachys cinerea góro
Dicrurus adsimilis sísɛ̀mɛ́, wárakilikɔnɔnin
dictateur níjugu, níjugu
dictée kùnnasɛbɛnni
dictionnaire dáɲɛgafe, kúmadengafe
Didiéni Jijɛni, Jijɛnin
Diebougou Jɛ́bùgu
Diédougou Jɛdugu
dieldrine diyɛlidirini
Diéma Jema, Jɛma
Dienné Jene, Jɛ̀nɛ
diète dúmunibaliya
diéthylcarbamazine diyetilikaribamazini
Dieu Ála, má, mángala, máŋala, màsangala, màsaŋala, màsataana, Ngála, nímasa, Ŋála
Dieu m'en garde sàfuruláyi
Dieu m'en préserve sàfuruláyi
Dieu m'en préserve! sàafúrulayi
Dieu merci fifɛ
Dieu soit loué álhamdulilayi, álihamedulilahi, tàbaarikala, tàbarikala
Dieu-Créateur sábabu, sábu
différence cɛ́, dànfara, dànfaransi, fáranfaasi, fáranfasi
différencier fáranfaasi, fáranfasi
difficile bìlen, bìlen, fìn, gàn, gɛ̀lɛn, gɛ̀lɛn, gɛ̀lɛnman, gírin, gó, góman
difficile à convaincre kàanagɛlɛn, kàarɔgɛlɛn, kànagɛlɛn, kàrɔgɛlɛn
difficile à faire nkásaki
difficulté fùrufara, gɛ̀lɛya, góya, kógɛlɛn, lújura, màgɛlɛya, tàabataaba, tɔ̀rɔgɔtɔrɔgɔ, tɔ̀rɔkɔtɔrɔkɔ
difficulté respiratoire sìisan, sìnsan
difficultés économiques gɛ̀lɛya
Digato Digato
digérer báyɛ̀lɛma, dájìgin
digestion dúmuniyɛlɛma
Digitaria argillacea, Sporobolus festivus kɔ̀nɔnin-kà-fíni
Digitaria.exilis fíni
dignitaire jɔ̀yɔrɔbatigi, jɔ̀yɔrɔtigiba
dignité dànbe
digue bàlan, dige, dígi
Diheteropogon grandiflorus cí
dihydrohydroxycodéinone ɔkisikodɔni
dihydro-oxycodéinone ɔkisikodɔni
dilapider nàasi, nàgasi
dilemme téntànten
diloxanide dilokisanidi
dilué jàn
dim dògora, dùgura
dimanche dimansi, kári, káridon
dîme jága, jáka
diménhydrinate dimɛnidaranati
dimension dàma, yánga, yánkan
diminuer dɔ́gɔya, hàlaki, jìgin, láfiɲɛ, náfiɲɛ, nɔ̀gɔya, ntáanpo, táanpo
diminuer d'épaisseur kólofiyɛnya
diminuer de rigueur jó
diminuer la force jó
diminutif -len, -nin
diminution dɔ́gɔya
dinar dinari
dinde kùlekùle, kùlokùlo
dindon kùlekùle, kùlokùlo
dînette tóbilinin
diocèse diyosɛzi
Dioïla Doyila, Dɔyila, Joyila
Dioma Joma
Dioncounda Jɔ̀nkunda
Diondiori Jonjori
Diongaga Jɔngaga
Dionkolonin Jɔ́nkɔlɔnin
Diorila Jorila
Dioro Joro, Joron
Dioscorea bulbifera dánan
Dioscorea cayennensis dánan
Dioscorea.praehensilis / D.lecardii nwánankala
Dioscorea.sp. kú
Diospyros mespiliformis sùnsun
Diospyros.mespiliformis dàbakalasunsun
Diou Jɛyu
Dioula jùla
Dioulafondo Julafondo
Dioulafoundo Julafundo
Dioumazana Jumazana
Dioungani Jungani
Dioura Jura
Diparopsis castanea diparɔpisi
diphénhydramine difenidaramini
diphénoxylate difenɔkisilati
diphénylhydantoïne difenilidantoyini
diphtérie kánnabàganin, kánnɔrɔ
diplôme dípilɔmu, dípulɔmu, dipɔlɔmu
diplome d'études fondamentales DEF, dèyɛfu, Dèyɛfu, dɛ̀fu
Diplôme d'Études Fondamentales DEF, Dèyɛfu, dèyɛfu
diplôme d'honneur kùnkɔrɔtasɛbɛn, kùnnawolosɛbɛn
dire fɔ́, láfɔ, náfɔ
Diré Dire, Direyi
dire clairement péreperelatìgɛ, sɛ́mɛntiya
dire du bien mànkútu
dire du bien à propos de bárabɔ
dire en gros kùntìgɛ
dire le motif de la venue dàntìgɛ
dire le secret dáfyɛ
dire sans ambages básakilici
dire une nouvelle dáfyɛ
directeur dirɛkitɛri
direction fàn, kùntilenna, ɲɛ́kulu, táafan, táasira, tílen, tlén
direction de prière làseli, nàseli
dires ɲùmana
dirigeant ɲɛ́maa, ɲɛ́mɔgɔ
diriger ɲɛ́mìnɛ, ɲɛ́sin, sín
diriger prière lásali, láseli, násali, náseli
dis donc cɛ́
disciple kàlanden, táalibɛ, tálibe
discorde bɛ̀nbaliya
discours dála, dárɔ, kɔ́rɔfɔ
discret dálagirin, dálagirin, dálasuma, dálasuma
discrimination fìsamanciya, fìsamannciya, fìsamantiya, fùsabaanciya
discriminer ɲɛ́nawoloma
discussion kɔ́rɔfɔ, ɲɔ́gɔnkumaɲɔgɔnya, ɲɔ́gɔnsɔsɔ, sɔ̀sɔli
discussions inutiles pópàpo
discutailleur sɔ̀sɔlikɛla
discuter kɔ́rɔfɔ
disert dájɛ
disette bálontanya, dálaja, dámaja
disons même hákàjá
disparaître ntánya, ɲɛ́tunun, sítunu, túnun
disparaître au regard ɲɛ́matunun
disparition làtunun, nàtunun, ntánya
disparu yébali
dispensaire básikɛyɔrɔ
dispenser bólobɔ
disperser càrin, dùruntu, jɛ́nsɛn, pírîpára, yéri
Dispholidus typus túlaɲa
disposition bìla
dispositions intérieures mìsiri
dispute fɔ́ɲɔgɔnkɔ, káta, wɔ̀yɔ
disputer bàabaali
disque kúlukùtu
dissimulation dògo, sùtura
dissimulé kɔ́nɔnajugu, kɔ́nɔnajugu, kɔ́nɔnango, kɔ́nɔnango, kɔ́nɔnanjugu, kɔ́nɔnanjugu
dissimuler ɲɛ́madògo
dissonance mùrumuru
dissoudre yèele, yèelen
distance fùran, fùrancɛ
distance assez grande fána, fánan
distance du sol sò
distinction dànfaransi, fáranfaasiya, fáranfasilenya, fáranfasiya
distinguer dànfara, fáranfaasiya, fáranfasiya, látìgɛ, látɔ̀mɔ, nátìgɛ, nátɔ̀mɔ
distraire lábùrun, láɲɛnajɛ, nábùrun, náɲɛnajɛ
distrait hákilintan
distribuer wɛ́ntɛrɛ
district disitiriki
dit fɔ́len, fɔ́ta
divertir láɲàa, láɲàga, náɲàa, náɲàga, ɲɛ́najɛ
divertissement ɲɛ́najɛ
dividende tílata
divination dómaya, dúba, dúfa, fílɛli, kòlonninfili, làturu, sìtikara, sìtikaran
divination par les cauris kòlon
diviser cɛ́tìgɛ, cì, fára, tíla
diviseur tílada, tílalan
division diwisɔn, diwizɔn, tíla, tílayɔrɔ
division à parts égales tíla-ká-kɛ́nyɛ, tílakakɛɲɛ
division administrative màrabolo
divorce fúrusa
divorcer fúrusà
divulguer lákàli
dix tán
dixième tánnan, 10nan
dizaine bî
dizième deziyɛmu
Djakarta Jakarata, Jakarata
Djanékéla Jannegala
Djélibougou Jèlibugu
djellaba bùrumusi, bùrunusi, gòronbosi, gùrumusi
Djerma jɛrima
Djibouti Jibuti
Djibril Jibirila, Jibirili, Jíbril
Djikoroni-Para Jikɔrɔnin-Para
Djingarber Jingarebɛri
Djouder Judɛri
Djumada al-Ahira àrijabamakɔnɔ
Do Dɔ́
docile yáwoya
docilité kólolenya, túlokun
docteur dɔ̀gɔtɔrɔ
doctorat dɔgitora, dɔkitora
doctoresse dɔ̀gɔtɔrɔmuso
Dogo Dogo
Dogobala Dogobala
Dogofiri Dɔgɔfiri
Dogofry Dogofiri, Dɔgɔfiri
Dogon dɔ̀gɔnɔ
Dogoni Dogonin
doigt bólokɔni, bólokɔniden, bólokɔnɔnin, bólonkɔni, bólonkɔniden, kɔni, nkɔni
doigt recourbé gɔ̀ngɔli
doigts ɲɔ̀nsɔn
dollar dolari, dolariwari, pàla
domaine domɛni
domaine de connaissance dɔ́nyɔrɔ
domaines domɛni
domestique báaraden, jɔ̀nmuso
domestique d'ascendance servile wóloso
domicile sìgiyɔrɔ
domicile conjugal fúruso
domicile du mari cɛ̀la
domination sénna
dominer sé
Dominique Dominiki
dommage cɛ́nni, dànkari, tíɲɛli, tíɲɛni, tíyɛnni
dompter kólo, kólon
don dánye, díńmà, dònbolo, nìnna
don de plaire aux gens jòlimandiya
don gratuit nàna
don juan dànkelen
Donald Donali
donateur fɛ́nbɔla
Donbla Dɔnbila
donc bá, bán, bánì, bánnì, wɛ́
donnant-donnant mùnturumantara, mùnuturumantara
donner dí
donner (une femme) en mariage fúrusìri
donner à boire kábi
donner à manger dúmuni, ládumuni, nádumuni
donner cadeau intéressé tóoma
donner congé lábìla, nábìla
donner coup de pied tán
donner de l'espoir jìgiya
donner de la force à un remède sáraka
donner des démangeaisons máɲamaɲa, ŋáɲaŋaɲa, ŋɛ́ɲɛ
donner des gâteries ládiya, nádiya
donner des vertiges ɲɛ́namini
donner du tô tò
donner du goût díya
donner en aumône sáraka
donner en location lúwanse
donner l'exemple ɲɛ́jìra
donner l'hospitalité jàtigiya, jìgiya
donner la nausée jírikɔrɔtà, láɲugu, náɲugu, ɲígin, ɲúgu, ɲúgun
donner la préférence tà
donner le sens máana
donner les idées hákiliya
donner longue vie màmɔ̀
donner moins que prévu bólolasɔn
donner raison cɛ̀ntigiya, jó, tìɲɛtigiya, tìyɛntigiya
donner raison à cɛ̀ntigiya, tìɲɛtigiya, tìyɛntigiya
donner sa parole kánnabìla
donner tort jàlaki
donner un coup de poing à bólokurun
donner une forme cylindrique gólogolo, kólokolo, kólonkolon
doré sánuji, sánuji, sánujilama
Doribougou Dɔribugu
dormeur sùnɔgɔbaatɔ, sùnɔgɔbaatɔ, sùnɔgɔbagatɔ
dormir sùnɔgɔ
dormir un certain temps sùnɔgɔ
dorsalgie kɔ́dimi
dos Dɔsi, kɔ́
dot fúrunafolo
doter la mariée kɔ́ɲɔbɔ
douanier dugaɲɛ, duwaɲɛ, wúsuruminɛna
Doubabougou Dubabugu, Dugabugu
doublé dubile
double-jeu fìlankafoya
doucement dɔ́gɔdɔgɔnin, dɔ́ɔnindɔɔnin, dɔ́yi, gɛ́nkɛgɛnkɛ, jɔ́yi, jɔ́yili, nɛ̀mɛnɛmɛ, nɛ̀mɛnɛmɛnin, yɛ́rɛrɛ
douceur màsumalenya, sábali, súmalenya, tímiya
douchière kòliyɔrɔ, ɲɛ́gɛn
doué d'une bonne mémoire hákiliduman
doué de bonne mémoire hákilima
Douentza Dúwanzà, Dúwazà, Dúwazàn
Dougouba Dùguba
Dougoukouna Dùgukuna, Dùgukunan
Dougoutiguibougou Dùgutigibugu
douleur à la miction ɲɛ́gɛnɛkɛdimi, súgunɛkɛdimi
douleur abdominale kɔ́nɔtigɛ
douleur aigüe káliya
douleur musculaire fàsadimi
douleur pelvienne nàakɔrɔladimi
douleurs d'accouchement tìn, tìndimi
douleurs des règles básibɔnkɔnɔdimi
douleurs musculaires nìgisinɔgɔsɔ, nìisinɔɔsɔ, nìisinɔɔsɔnin
douloureux ntó, ntón
dou-l-qa’da sélibamakɔnɔkalo
Doumanzana Dumanzana
Douna-Pen Duna-Pɛn
Doura Dura
doute síga
douter síga, tùngurun, tùnkurun, tùnkurunma, tùuru
douteux kúna, kúnan
doux ɲì
doxycycline dɔkisisikilini
drageonner wòyo
drague daragi, kámalenbaya, yáala
draguer dans un marigot sàsa
dragueur yáalalaba
dragueur de filles dólendala
Drake Daraki
drap bírinkan, bírinkanfini, dara
drapeau dàrapo, jɛ̀njɛ, jɔ̀njɔn
drapeau banderole bàndari, bànderi, bàndiri
Drawé Darawe
dresser bágu, bàku, gɛ̀nɛ, gɛ̀nɛn, jɔ̀, màjɔ̀
dresser l'oreille túlomàjɔ
dresser pour barrer gàankan, gànga, gàngan, kànga, kànkan
Drimia altissima bàga-sàbali
dring-dring kílinkalan
drogue dénkelendɛ̀mɛbaa, dɔ́rɔgu, kìribifura, nísɔndiyafuranin
drogué dɔ́rɔgutala
drogue locale katɔzi
droit dàlilu, dàlu, hákɛ, jósira, kɛrɛtu, kùnkelen, kùnkelen, làadiri, làdiri, sɛ̀bɛ
droit d'aînesse fɔ́lɔya
droit de disposer táya
droit devant kùntilenna
droite kínin
droitier kínima, kínima
droits du marché sáale, sáalen
droiture kɔ́nɔnajɛya, kɔ́nɔnanjɛya, kùnkelenya, tílennenya
dromadaire ɲàamɛ, ɲɔ̀gɔmɛ
drône doroni
drongo brillant wárakilikɔnɔnin
kán
du côté de fànfɛ̀, fɛ̀, kùnda
dudàdu dúdàdú
duel sígi
duper lánɛgɛn, nánɛgɛn
duplicité dùlenya, dùnnenya
dur gɛ̀lɛn, kàanagɛlɛn, kànagɛlɛn, kásakasa, kólomagɛlɛn, kɔ́nɔgɛlɛn, nkásaki
dur! káaratu, káraratu
durabilité tónsenna
durable kùntaalajan, sìma
durcir gɛ̀dɛgɛdɛ, gɛ̀lɛya, kàron, lágɛ̀lɛya, nágɛ̀lɛya, nkàlo, nkàlon, nkàron, nkàson, nkàyon
durée kɔ́nɔna, kùntaa, kùntaala, kùntaga
durée de la vie sì
durer dúumɛ, dúumi, lásama, mɛ́ɛn, mɛ́n, násama
dures épreuves álamakɔnɔ
dureté gɛ̀lɛya
dureté de coeur dùsugɛlɛnya
durillon sènnakuru
duvet des poussins síjugu
DVD diwidi
Dyabaly Jabali
dynamique kun
dynamisation láɲɛnamaliya, náɲɛnamaliya
dynamiser láɲɛnamaya, náɲɛnamaya
dynamisme gálabu, kùnkɛnɛya
dynastien kàbila
dynasties mandingues bùla
Dysdercus cingulatus, Dysdercus koenigii bànangɔmɛ
dysenterie bàlaɲama, bòbilenkɛ, kɔ́nɔboli, tɔ̀gɔtɔgɔnin
dysménorrhée básibɔnkɔnɔdimi, jírɔbana